REKRUTACJA - Dyżur Wakacyjny - Publiczne Przedszkole w Dobroniu

PRZEDSZKOLE CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ. 6:30 DO GODZ. 16:30
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

REKRUTACJA - Dyżur Wakacyjny

Dyżur wakacyjny 2021

Uprzejmie informujemy, iż w okresie wakacyjnym rodzic może skorzystać z opieki dla dziecka świadczonej przez placówkę pełniącą dyżur wakacyjny.

Zgodnie z Zarządzeniem nr VIII/29/2021 Wójta Gminy Dobroń z dnia 15.04.2021r.
w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobroń w 2021r.
ustalono następujące miejsca i terminy:

- Publiczne Przedszkole w Dobroniu (oddziały w Chechle Drugim) 28.06.2021r.-30.07.2021r.
- Szkoła Podstawowa w Dobroniu (oddziały przedszkolne - zerówka) 02.08.2021r.-31.08.2021r.

Wnioski należy składać w terminie od 4.05.2021r. do 14.05.2021r., w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Dobroniu lub oddziale przedszkolnym przy szkole do którego dziecko obecnie uczęszcza-poprzez złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy o planowanym terminie urlopu wypoczynkowego obojga rodziców.
- 27.05.2021 – opublikowanie listy dzieci przyjętych na dyżur
- do 11.06.2021 – należy wnieść w sekretariacie przedszkola w Dobroniu opłatę z góry za dyżur.

Nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru wakacyjnego.

Zasady składania zgłoszeń:
-  z dyżuru  mogą skorzystać dzieci które uczęszczają w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach.
-  przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki.
-  obowiązkiem rodzica jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o zatrudnieniu. Zaświadczenie musi zawierać informację, że rodzic nie będzie korzystał w terminie dyżuru z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego/rodzicielskiego ani wychowawczego.

W przypadku, gdy Rodzice nie złożą wniosku w wyżej wyznaczonych terminach - będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka. Objęcie dziecka opieką w przedszkolu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem.

WNIOSKI można pobrać w:
• sekretariacie Przedszkola w Dobroniu
• ze strony www.przedszkole.dobron.eu
• oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej


DOKUMENTY DO POBRANIA 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego