O NAS - Publiczne Przedszkole w Dobroniu

PRZEDSZKOLE CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ. 6:30 DO GODZ. 16:30
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

O NAS

Na początek trochę wspomnień z kart historii  Publicznego Przedszkola w Dobroniu.

    Pierwsze zapiski dotyczące funkcjonowania przedszkola w Dobroniu, jako instytucji, sięgają  roku 1961, kiedy to decyzją kuratorium i ówczesnego dyrektora  Gminnej Szkoły w Dobroniu p. Hieronima Rykały, powstała jednooddziałowa placówka. Należy wspomnieć w tym miejscu, że przed rokiem 1961 funkcjonowały na terenie gminy dość liczne,  nawet czterdziestoosobowe zbiorowiska dzieci nazywane „dziecińcami letnimi”, ze względu na ich działalność w czasie żniw. Nowo otwarte  przedszkole powołane formalnie jako instytucja oświatowa działało początkowo przy ul. Sienkiewicza  w okolicach nr 23-25 (patrz zdjęcie), w której funkcję dyrektora pełniła  p. Teresa Bulzacka. Poniższa fotografia pochodzi z tego właśnie okresu. Z pewnością nie jeden mieszkaniec naszej Gminy odnajdzie na nim własny, bądź kolegi / koleżanki  z dzieciństwa wizerunek, nie kryjąc przy tym  wzruszenia…Dziś próżno szukać owego budynku, pozostały jedynie wspomnienia i fotografie…


   Około  roku 1963/64 przedszkole przeniesione zostało na obecną ul. Kanałową, do posesji p. Raduckiego, a następnie  w 1968 lub 1969 roku (wspominającym trudno doprecyzować dokładną datę, a zapisków na ten temat w dokumentach nie odnaleziono) do budynku parafialnego przy ul. Sienkiewicza 49. Miał to być stan krótkotrwały i przejściowy, bowiem w przyszłości planowano budowę (na placu wykupionym na ten cel znajduje się obecnie parking przy Zespole Szkół w Dobroniu im. ks. Jana Długosza). Nadal funkcjonowała tutaj jedna grupa licząca 25-30 dzieci, a nawet 36 przedszkolaków w wieku 3-6 lat, w tym  również klasa „0”, którą w niedługim czasie przeniesiono do szkoły podstawowej, jako oddział przedszkolny. Nikt nie spodziewał się, że przedszkole w owym budynku należącym do plebanii będzie funkcjonowało aż do 2005 roku. Funkcję  dyrektora pełniła w przedszkolu p. Stanisława Rabiega, a następnie w latach 1989-2003 p. Dorota Bagińska. Od 1 września 2003 r. w wyniku konkursu stanowisko objęła p. Dorota Majda.
W roku 1990 przedszkola prowadzone i finansowane przez państwo przekazano jako zadanie własne gminom, w związku z czym w latach 1990-1993 obserwowano likwidację wielu placówek, podejmowaną ze względu na problemy finansowe. Ustawowe przejęcie dobrońskiego przedszkola przez  Gminę nastąpiło w 1993 roku, a już w roku 1995 przedszkole w Dobroniu miało być rozwiązane z powodu niżu demograficznego i wspomnianych wcześniej problemów z finansowaniem przez samorząd. Placówka przetrwała dzięki staraniom i współpracy rodziców przedszkolaków i personelu placówki. Przed likwidacją nie uchroniono jednak przedszkola w Chechle, które mieściło się w budynku przy ul. Zielonej, późniejsze pomieszczenia Filii Biblioteki Publicznej. W 2006 roku z inicjatywy ówczesnego Wójta Gminy – Grzegorza Józefa Czechowskiego placówkę  przeniesiono na piętro budynku przy ul. Sienkiewicza 60, gdzie do tej pory mieściły się pomieszczenia ośrodka zdrowia. W odnowionych i przystosowanych dla przedszkola pomieszczeniach znalazło się miejsce dla drugiej grupy, dzięki czemu placówka  stała się przedszkolem dwuoddziałowym i obecnie może pomieścić 50-cioro przedszkolaków. Ostatnie lata pokazały, że jest to jednak liczba nie wystarczająca. Najdobitniej uświadamia ten fakt moment rekrutacji, budzący corocznie wielkie emocje wśród mieszkańców gminy, którzy zainteresowani są posłaniem swoich dzieci do przedszkola. Można więc wysnuć wniosek, iż zapotrzebowanie na placówkę przedszkolną, która zapewniłaby miejsca wszystkim chętnym jest ogromne. Przedszkole jest przecież nie tylko wsparciem dla rodziców w opiece nad dzieckiem, ale również kluczowym elementem edukacji - okazją do wyrównania szans edukacyjnych, a więc trampoliną do sukcesu naszych milusińskich.
Historia pokazuje, że pomimo „czarnych chmur”, jakie częstokroć zbierały się nad przedszkolem w Dobroniu placówka przetrwała. Co więcej rozwija się, spełnia wymagane standardy, prosperuje zgodnie z duchem czasu. Dzięki staraniom obecnego Wójta Gminy – Roberta Jarzębaka – od września 2013 roku uruchomiony zostanie trzeci oddział przedszkolny. Aktualnie w części pomieszczeń na parterze budynku trwają prace budowlane, przygotowujące to miejsce na przyjęcie dzieci, ale już niebawem zacznie ono tętnić życiem nowoprzyjętych  maluszków.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego